SUPPLIERS OF NATURE

WOODSTOXX-BOS

Op 13 december 2015 werd voor het eerst het initiatief genomen om samen met klanten, leveranciers en collega’s een eigen bos te planten. Met behulp van Bos+ was het mogelijk deze plant-actiedag in Lochristi (Gent) te organiseren en daarbij gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken.

Ook het najaar van 2017 staat in functie van het WOODSTOXX-bos, waarbij met de steun van Stad Waregem opnieuw 1 hectare zal worden benut om met zijn allen de plant-actiedag tot een succesvolle editie te brengen.

BOS+

BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.

BOS+ wil de motor zijn van acties rond de uitbreiding, het behoud en het beheer van bossen in Vlaanderen en in het Zuiden om zo bij te dragen tot een groeiend bewustzijn van het belang van bos en bomen voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier.

In die optiek organiseren zijn ook de campagne 10 miljoen bomen. Het doel is om tegen 2020 10 miljoen bomen extra aan te planten in Vlaanderen en de tropen. Wij bij Woodstoxx hangen graag onze kar aan deze campagne en planten in samenwerking met Bos+ binnenkort het Woodstoxx-bos aan.

Ecologisch bosbeheer

Zoals je ondertussen wel al hebt kunnen lezen hierboven wil Woodstoxx een voortrekkersrol spelen op het vlak van ecologie en ecologisch bosbeheer. Daarom stellen we onszelf enkele doelen voor.

We streven ernaar om in 2016 70% van ons productgamma te kunnen aanbieden met een eco-label zoals FSC of PEFC. Ons doel is om zowel onze leveranciers als klanten bewust te maken van het belang van ecologisch bosbeheer.

FSC of PEFC hout komt uit bossen die op een verantwoorde wijze beheerd worden. Verantwoord wil zeggen dat rekening wordt gehouden met ecologische, economische en sociale vragen van het heden en de toekomst.

PARTNERS

Stad Waregem

Over Woodstoxx

Hout is onze passie.

We brengen het WOODSTOXX verhaal al bijna tien jaar elke dag met minstens hetzelfde enthousiasme als onze eerste dag. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat elk geslaagd bouwproject, interieur of exterieur, hout nodig heeft om er die ‘extra’ dimensie aan te geven.

WOODSTOXX doet dit met overgave en de nodige professionaliteit omdat wij gebeten zijn door hout. Hout is onze drive… wij zijn gewoon gek op hout.

Bij voorkeur werken wij met FSC of PEFC gelabeld hout omdat deze getuigen van duurzaam bosbeheer. Goed beheerd, groeit er elke eeuw een nieuwe boom die opnieuw kan verwerkt worden.

Bezoek woodstoxx.be voor meer info.